cropped-logo.png

Beste buurtbewoners,


Al geruime tijd zijn we bezig om het voor elkaar te krijgen dat het speeltuintje op ons plein vernieuwd en vergroend wordt. Jullie ontvangen deze nieuwsbrief om jullie op de hoogte te houden van de vorderingen van het plein én de buurtvereniging. Deze brief zal tevens bij iedereen op papier door de brievenbus komen.

Degenen die nog niet op de hoogte zijn van deze plannen óf van de buurtvereniging, zouden we graag uitnodigen om de nieuwsbrieven op de website te lezen.

Vorderingen van het plein

Door wisseling van contactpersoon bij de gemeente heeft de uitwerking van ons plan langer geduurd. Máár binnen enkele weken moet het dan toch eindelijk zover zijn dat er daadwerkelijk werkzaamheden uitgevoerd gaan worden door de gemeente. Het is mogelijk dat de eerste werkzaamheden over enkele weken gebeuren en de aanplant van de bomen in het najaar. Exacte data en informatie volgen nog!

Een deel van het nieuwe groen nemen we als buurtvereniging ter adoptie. Dat zal dus inhouden dat we dit als buurtvereniging gaan onderhouden. Hierover verder in deze brief meer.

Hoe verder met de buurtvereniging?

Een groot deel van jullie heeft al aangegeven lid te willen worden van de buurtvereniging. Het is nu tijd om een volgende stap te nemen en de buurtvereniging echt vorm te gaan geven. Concreet houdt dit in dat we:
 1. Starten met contributie voor lidmaatschap
 2. Leden zoeken die willen deelnemen aan de activiteitencommissie en/of groencommissie
 3. Een huisreglement gaan opstellen (is nu eenmaal verplicht voor een vereniging).
 4. Een Algemene Ledenvergadering gaan inplannen, ergens in het 4e kwartaal van dit jaar.

Contributie voor lidmaatschap

Voor dit jaar is de contributie vastgesteld op de volgende tarieven:
 • Eenpersoonshuishouden € 10,00 p.j.
 • Meerpersoonshuishouden € 15,00 p.j.
 • Meerpersoonshuishouden met één of meer kinderen van 4-12 jaar € 20,00 p.j.
Van deze contributie wordt o.a. bekostigd: te organiseren activiteiten (zoals de buurt BBQ), kosten adoptie groen en administratiekosten. Omdat we al in een lopend jaar zitten, is besloten dat er dit jaar géén aanvullende kosten zijn voor de buurt BBQ.

Activiteiten- en Groencommissie

Een commissie is een groep personen die de verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van een specifieke taak.

Voor het organiseren van activiteiten willen we een activiteitencommissie oprichten die het aanspreekpunt is voor te organiseren activiteiten. Het idee is dat de buurt BBQ nog steeds wisselend door de huizenblokken wordt georganiseerd, maar daar kunnen de leden van de activiteitencommissie dan wel meehelpen met organiseren.

De groencommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het ‘geadopteerde’ groen en kan daar vrijwilligers voor vragen mee te helpen. Of er wordt bijvoorbeeld af en toe een dag met de kinderen van het plein iets georganiseerd, om gezamenlijk hun eigen speeltuin te onderhouden.

OPROEP aan alle buurtbewoners

Voor nu hebben wij drie concrete vragen aan jullie:
 1. Heb je al aangegeven lid te willen worden van de buurtvereniging óf wil je/jullie dit alsnog? Voldoe dan de contributie vóór 1 mei door deze in een envelop met je/jullie adres én e-mailadres erop, af te geven bij de penningmeester:
  Marrike Bosch, Gruitmeesterslaan 184.
 2. Wil iemand van jullie huishouden lid worden van de activiteiten- en/of groencommissie? Of wil je op een andere manier helpen met de buurtvereniging? Loop dan even langs bij één van de bestuurders (Martijn Hoogma - Gruitmeesterslaan 192, Claudia van der Weyde - Splijtloffkamp 15, Marrike Bosch, Gruitmeesterslaan 184) of stuur een mail naar bestuur@splijtloffplein.nl. Alle hulp is welkom!
 3. Heb je ideeën wat we als buurtvereniging nog meer gezamenlijk kunnen organiseren? Laat van je horen! Zo hebben we al suggesties gehoord zoals het collectief regelen van een deelauto en groene/sedum daken voor de schuurtjes.
Ook voor andere vragen, opmerkingen en suggesties kan je altijd even bij één van de bestuurders langslopen of een mail sturen naar bestuur@splijtloffplein.nl.

Wij hopen op enthousiaste reacties die bijdragen aan een nóg leuker en gezelliger plein en waar we in de toekomst nog meer mooie dingen collectief kunnen regelen!Met vriendelijke groet,
De bestuurders van Buurtvereniging SplijtloffpleinMartijn Hoogma - Gruitmeesterslaan 192
Claudia van der Weyde - Splijtloffkamp 15
Marrike Bosch, Gruitmeesterslaan 184Email Marketing Powered by MailPoet